KONTAKT

MegaPlanet.Shop

Adresa:

DialCom s.r.o. 

Cukrová 15

Bratislava

Slovakia  811 08

Tel.: +421 2 2028 3004

Email:   dialcom@dialcom.sk

IČO: 47882336

DIČ : 2024135223

IČO DPH : SK2024135223

 

Banka

VUB banka, a.s.

Číslo účtu : SK8802000000003362319354

SWIFT : SUBASKBX

 

Registrácia spoločnosti

Okresný súd Bratislava I

Oddiel: Sro

Vložka číslo: 100418/B

Ďakujeme za odoslanie správy!

Image by Redd