Store

Policy

Dodacie podmienky - doprava

Spôsoby dodania tovaru:


Rozvoz tovaru v Bratislave zdarma

platí od potvrdenia objednávky internetovým obchodom

 

Osobný odber v sídle internetového obchodu (DialCom s.r.o.,Cukrová 14 ,811 08 Bratislava, 4. poschodie , číslo dverí 201)

možný po potvrdení objednávky internetovým obchodom

spravidla od 9:30-16:00 každý pracovný deň

 

Dobierka

tovar sa odosiela po potvrdení objednávky internetovým obchodom

najneskôr však do 24h od prijatia objednávky

 

Pošta balík 1. triedy bez a s poistením

tovar sa odosiela po potvrdení objednávky internetovým obchodom

najneskôr však do 24h od prijatia objednávky

 

Expres kuriér DPD po celej SR do 24h

Expres kuriér je služba určená na rýchle doručenie tovaru v rámci celého Slovenska. Tovar bude doručený už v nasledujúci pracovný deň. Tovar sa odosiela po potvrdení objednávky internetovým obchodom najneskôr však do 24hod. po prijatí objednávky.

 

Do doby dodania sa počítajú len pracovné dni.

 

Ak termín resp. podmienky dodania uvedené v objednávke zákazníka nemôže internetový obchod splniť oboznámi zákazníka najneskôr 5 hod. od potvrdenia objednávky internetovým obchodom a dohodne náhradné riešenie.

 

Zákazník má povinnosť pri potvrdzovaní dodávky tovaru skontrolovať jeho obal a samotný tovar či nie je poškodený ,ak áno okamžite so skutočnosťou oboznámi internetový obchod. Pri potvrdení dodávky tovaru zákazníkom sa nebude na neskoršie reklamácie spojené s dopravou brať zreteľ.

Cenové a platobné podmienky

Obchod Megaplanet.shop garantuje výšku ceny objednávky*. Je možné dohodnúť si cenu tovaru v prípade ak je cena konkrétneho tovaru nižšia v niektorom z iných slovenských internetových obchodoch.

V internetovom obchodnom dome Megaplanet.shop je možné tovar uhradiť :

 

Dobierka

Tovar je uhradený pri prevzatí tovaru od dovozcu

Bankový prevod v prospech účtu predávajúceho DialCom s.r.o.

Hotovosť

v mieste sídla predávajúceho, DialCom s.r.o. , Cukrová 14, Bratislav


PAYPAL

prostredníctvom PAYPAL platobného portálu,

PayPal účtom

 

V prípadoch úhrady bankovým prevodom alebo On-Line platbou sa za tovar platí vopred ak nie je dohodnuté inak.

Storno objednávky

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením internetovým obchodom. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade ,že internetový obchod nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť internetovému obchodu škodu vzniknutú týmto jednaním. Internetový obchod uplatní právo na náhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru „na objednávku“ , ktoré bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať alebo v prípade ,že v súvislosti so zistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov.

 

Internetový obchod si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch-bez udania dôvodu, tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade ,že táto situácia nastane ,internetový obchod bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade ,že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny ,bude mu táto čiastka prevedená späť na účet alebo adresu v najkratšom možnom termíne.
 

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

upravuje obchodný zákonník SR

Záruka a reklamácie

Reklamáciu tovaru sa realizuje buď telefonicky (02/2028 3004) alebo zaslaním informačného e-mailu(popis závady, kontaktné údaje, model resp.typ zariadenia) na: reklamacie@dialcom.sk .

Pri uplatnení reklamácie je zákazník povinný doručiť reklamovaný tovar v originálnom balení vrátane príslušenstva ,ktoré je súčasťou tovaru a samozrejme s platným záručným listom.

 

Na každý tovar je poskytnutá záruka. Záručná doba je min. 24 mesiacov. Záručná doba a záručné podmienky sú stanovené v záručnom liste resp. vo faktúre k tovaru.

Náš internetový obchod Vám takisto umožňuje sledovanie riešenia Vašej reklamácie na servis@dialcom.sk .

V prípade akýchkoľvek nejasností nás neváhajte kontaktovať na: info@dialcom.sk alebo tel.: 02/2028 3004.